Corona knaagt aan het geweten


De coronapandemie knaagt aan alle uithoeken van mijn brein. Het vreet zich een weg door mijn hart, waar gevoelens door rationele argumenten doorboord worden. Corona splijt mijn brein, vindt zich een weg naar buiten door mijn oogkassen waar het tegen het schild van de wetenschappelijke bril opknalt, om daar met de klinische blik onschadelijker gemaakt te worden dan het eigenlijk is.

Ik wik en weeg, theorie boven emotie. Ik laat me zorgvuldig uit. Niet alarmistisch zijn. Niet te pessimistisch zijn. Hou het wetenschappelijk. Hou afstand. De ironie. Niemand die in een crisis leeft, kan beweren dat het hem onbewogen laat. De mens overheerst de wetenschapper. Hoe we met een wetenschappelijke bril naar een crisis kijken, is ingegeven door onze menselijke normen en waarden. Geen mens kan zich losmaken van zijn eigen kaders. En dat is wat een goede wetenschapper kenschetst, als je het mij vraagt. Weten vanuit welke overtuiging je kennis vergaart. Waar zit je blinde vlek? Wat zijn je vaste overtuigingen? Hoe beïnvloedt dit je denken en de beslissingen die je neemt? Hoeveel moeite doe je om je hypothese te falsificeren? En wees daar open over. Verantwoord waar je ‘kennis’ vandaan komt. Vooruit.

Als antropoloog vind ik de complotdenkers, de ‘vrijheidspropagandisten’ en de viruswaarheid-fanaten mateloos interessant. Dit is niet mijn eerste crisis. En dit zijn niet de eerste ‘complotdenkers’ waar ik me over buig. Tijdens de ebola-epidemie in Sierra Leone heb ik velen van hen gesproken, met ze samengewerkt en ik ben ze ook na de epidemie blijven volgen. Ik zie geen verschil tussen de Nederlandse coronavariant en de Sierra Leoonse ebolavariant. Uit ervaring weet ik: zij zijn het probleem. Door roekeloosheid en onachtzaamheid blijft zo’n virus verspreiden, dat is een open deur. Maar naast een direct gevaar, vormt hun indirecte invloed op de samenleving en de politiek een veel groter gevaar. Hun roep om vrijheid, hun geforceerde handelen, het heeft allemaal zijn uitwerking op beleid en ons denken. Ze zijn onze ‘fearless peers’: ze feesten, ze gaan tekeer, trekken zich van afstandsregels niets aan, ze leven, ze komen niet in het ziekenhuis terecht. We observeren, beoordelen het risico als ‘laag’ en imiteren. De beleidsmakers zien reden om soepeler met de regels om te gaan. Wat onzichtbaar blijft: dat velen van hen wel in ziekenhuizen, op de IC’s en op een sterfbed komen te liggen. Dat is de kant die onbelicht blijft.

Hoe moeilijk het ook is om dit te zeggen: een goed deel van de mensen die wordt getroffen door corona, heeft dat aan de eigen roekeloosheid te danken. En daarom horen we die verhalen niet. Het blijft verborgen. Hoe mensen dan toch met corona besmet zijn geraakt blijft in veel gevallen een mysterie. Als de GGD belt, worden die contactmomenten die uit roekeloosheid zijn ontstaan vaak verzwegen. Soms moet je lang en hard graven voordat je de waarheid op tafel krijgt. En soms lukt dat helemaal niet. Sommigen van hen hebben de dood van een dierbare op hun roekeloze conto moeten schrijven. Ze worstelen met die waarheid. Sommigen blijven dat ontkennen. Ik heb vele trauma’s zien ontstaan bij de ebola-ontkenners. Ik heb ze de afgelopen jaren gevolgd. Het blijft hun gewetens plagen. En zo heb ik mijn eerste Nederlandse coronaverhalen ook aan mogen horen. Er is geen verschil.

We zien in de coronapatiënt graag de volmaakte onschuld, overvallen door een ongrijpbaar en onzichtbaar virus. Maar dat beeld klopt niet met de werkelijkheid. Een coronapatiënt is óf slachtoffer van het eigen gedrag, óf van dat van een ander. Zolang we dat niet begrijpen, zullen we corona niet kunnen bestrijden. We blijven weifelen. Is dat virus nou zo gevaarlijk? Hoe kunnen we het tarten? Hoe kunnen we het te slim af zijn? Hoeveel risico kunnen we eigenlijk nemen? We verleggen de grenzen steeds een stapje verder richting de roekeloosheid. We willen terug naar normaal. We zijn niet bereid te accepteren dat we als samenleving uitdagingen en bedreigingen het hoofd moeten bieden. Samen. En dat we er als geheel weer uit moeten komen.

Als mens denk ik: De stomvervelende eindeloze discussies over ‘natuurgeweld’, ‘virussen zijn een manier van de natuur om met overbevolking af te rekenen’, het komt me mijn neus harder uit, dan een virusdeeltje dat ooit zou kunnen doen. Welk natuurgeweld? Corona is een stukje genetisch materiaal met een eiwitmantel eromheen. Op zichzelf weinig indrukwekkend en onschadelijk. Totdat het zich een weg vindt naar een gevoelige drager, waar het onherstelbare schade kan aanrichten tot de dood erop volgt. Van een dierlijk reservoir overgebracht op een mens, en daarna van mens – op mens – op mens – op mens, over de hele wereld verspreid. Omdat het virus onzichtbaar is, lijkt het ongrijpbaar. We lijken er weerloos tegen. Alsof het ons zomaar kan grijpen. Maar zo werkt het niet. Corona moet over kunnen ‘springen’, van mens op mens. Als geen potentiële drager dicht bij dat stukje virus in de buurt komt, of niet in een afgesloten ruimte met het virus samen rondwaart, kan het zich niet meer reproduceren en dan is het … einde aan dat stukje genetisch materiaal met een eiwitmantel eromheen. Zo eenvoudig is het.

Waarom lijkt het dan toch zo onmogelijk om dit schijnbaar ontzaglijke ‘natuurgeweld’ te bestrijden? Dat komt niet door het virus zelf. Het is geen natuurgeweld. Mensen brengen dit virus op elkaar over. De natuurlijke natuur komt daar verder niet meer aan te pas. Het is de menselijke natuur, of menselijk ‘geweld’, dat de bestrijding van dit virus moeilijk maakt. Hoe pijnlijk die boodschap ook is om te aanvaarden.

Dat zit me dwars. Dat dat maar niet tot ons door lijkt te willen dringen. We willen dat rotvirus niet. Het belemmert ons in onze bewegingsvrijheid. We willen kunnen gaan en staan waar we willen. We willen de risico’s zo nauwkeurig mogelijk inschatten. Tot welk uiterste van welk uiterste kunnen we gaan? Bij gebrek aan echte wetenschap vullen we de risico’s zelf maar in. Volkomen begrijpelijk, want dat doen de echte wetenschappers immers ook. Weten we het niet zeker? Dan levert het geen risico op. Althans. In Nederland. Er zijn ook landen die andersom redeneren. Hier tarten we liever het lot. Zolang Diederik Gommers niet met waterige ogen bij Op1 is komen vertellen dat de IC’s het niet meer redden, is het ‘alle seinen veilig’. Gommers, een hart van goud en een onwaarschijnlijk fijn vaderlijk figuur, is ons baken geworden waarop we koers uitzetten. Niet vreemd, want we zoeken toch ergens een houvast.

Niets ten nadele van Gommers. Hij is misschien wel hèt toonbeeld van empathie in deze crisis. Want bij andere prominente persoonlijkheden die aan de frontlinie staan, is het menselijk gevoel ver te zoeken. Onze eeuwig studentikoze Minister-President snakt naar de kroeg en houdt zich bezig met de voorraad toiletpapier die we er in onze huishoudens op nahouden, niet met de stervenden in de verpleeghuizen. Hugo de Jonge praat zo ontzettend veel dat je na twee zinnen al niet meer weet waar het over gaat en dat hoeft ook niet. Bij De Jonge moet je vooral tussen de regels door kunnen lezen; als De Jonge op televisie zijn zorgen uitspreekt, weet je dat er buiten beeld een versoepeling wordt doorgedrukt die even onethisch als onverantwoord is. En onze journalisten hebben maar een harde kluif aan de kritische noot. Geen paniek veroorzaken. Overheidsbeleid niet ondermijnen. De verantwoordelijkheid lijkt voor velen te zwaar om te dragen. En wij burgers? De ene helft is verlamd en de andere helft staat als een stel halfgare, stampvoetende peuters op het Malieveld om ‘vrijheid’ te dreinen. Willem Engel voorop, die het coronabeest met zijn opgeheven vuist en wilde manen als een soort moderne Samson in één woord onschadelijk maakt: “Onzin!”

Het bekt ook lekker: ‘Vrijheid’. Het is in onze samenleving het hoogste goed. We willen niets aan elkaar opofferen. We zijn individuen die zich door niemand laten belemmeren. We moeten leven. Nu. Volop. Het onderste uit de kan halen. Pluk de dag. Iedere godganse dag weer. Vrijheid. Ten koste van alles, en iedereen. Het is onderdeel van de holle tsjakka cultuur waar we ons door hebben laten inpakken. Gladde praat van zelfhulpgoeroes die ons wijsmaken dat we met positieve gedachten de meest ernstige rampspoed kunnen afwenden. Als we de negativiteit niet in ons brein toelaten, bestaat het niet. Het geheim van onze gedachtenkracht. We kunnen de wereld naar onze handen zetten. Corona mag geen spelbreker zijn. We gedachtenkrachten dat virus gewoon weg, of degraderen het tot een ‘griepje’. Hocus pocus pilates pas.

Natuurlijk, iedereen heeft zo zijn eigen manier om met dreiging om te gaan. Vechten of vluchten. We denken dat we het in die context over het virus hebben, maar eigenlijk hebben we het over elkaar. Mensen die zich onschendbaar wanen voor corona, brengen met hun roekeloosheid anderen in gevaar, bijna met ongekende agressie. Ze eisen dat de samenleving voor hen doordraait. De caissière met COPD moet door haar werkgever gedwongen worden de boodschappen te scannen. De pakketbezorger met nierschade moet tot aan de voordeur blijven komen. De juf met suikerziekte moet hun kind fysiek onderwijs blijven geven. De verpleegkundige met verminderde weerstand moet hen zorg blijven bieden. De zero positieve buschauffeuse moet hen blijven vervoeren. Iedereen moet ‘normaal’ doen. Want het leven is kort en ze moeten nú leven. Nú, nú, nú. Het risico voor een ander kunnen zij, poef, met één woord weg relativeren: ‘Angsthaas’. De behoefte of noodzaak van de ander om zichzelf tegen een potentieel dodelijke ziekte te beschermen gaat deze mensen ver boven de pet. Ze achten het leven van een ander net zo weinig waard als dat van henzelf. Ze hekelen massaal het ‘nieuwe normaal’ en willen zo snel mogelijk weer terug naar het oude. Alsof een samenleving niet altijd al voortdurend verandert. We stagneren in oude denkbeelden die niet bij een crisis passen en zijn daardoor blind voor onconventionele oplossingen. Waar wij out of the box zouden moeten komen en corona erin, doen wij dat andersom.

Bijna zeven maanden corona. Mijn wereldbeeld, mijn ideeën over de natuur, gezondheid, wetenschap, medemenselijkheid, integriteit, ethiek respect voor leven en waardig sterven, het staat allemaal compleet op z’n kop. Ik stel mezelf de existentiële levensvragen, het knaagt. We zwijnen als land door de grote drama’s heen: enerzijds door ze te verzwijgen, anderzijds door onze risicogroepen indirect te dwingen zich te isoleren van de samenleving. Hoe moeilijk we het hen maken, zodat de ‘vitalen’ onder ons in ‘vrijheid’ kunnen leven. De kinderen gaan naar school, natuurlijk, want onderwijs is belangrijk. Als ze een paar weken fysiek onderwijs moeten missen, raken kinderen onherstelbaar beschadigd. Dat ze opa en oma niet kunnen knuffelen, of zelfs niet zien, och, dat doet een kind niets. Dat durven we met droge ogen te beweren. Alsof onze kinderen kleine cognitieve robotjes zijn. En de opa’s en oma’s, die denken we voor het gemak gewoon even weg. Er zal vast een of andere BN’er die in een talkshow wil komen vertellen dat zijn of haar ouders dat helemaal niet erg vinden, dus dan geldt dat voor iedereen. Gewoon doorlopen. We walsen al stampvoetend over miljoenen gevoelens heen. Gevoelens die nog lang na corona blijven kwetsen. Longcovid. Collateral damage. Aanvaardbaar. Dan moeten ze maar naar een psycholoog. Tenminste, als de premie van het basispakket maar niet omhooggaat.

Dat mensen compleet in de verdrukking komen, dat we hen door werk, school, schoolgaande kinderen, zorg, persoonlijke verzorging of sociale druk bewust blootstellen aan risico, willen we niet horen. Twee tot vier miljoen mensen. Alsof we ze uit de samenleving weg kunnen denken. Op social media is het lekker ze nog verder een hoek in te drijven: ‘Aansteller, angsthaas’. Meestal IN HOOFDLETTERS en gevolgd door !!!!1!1!! Hoeveel stress levert dat op bij mensen in de risicogroepen? Hoeveel zelftwijfel? Hoeveel zorgelijkheid? En is het gerechtvaardigd hen 7 maanden uit te sluiten? Hun belangen totaal niet te zien? En hoe zit het met de rest van de samenleving? Zij die deze mensen willen beschermen? Hun gezinnen? Henzelf? Hun geliefden? Zij zijn van ondergeschikt belang aan de vrijheid van een minderheid van schreeuwlelijken. Ze worden niet hard op hun plaats gezet. In plaats daarvan krijgen ze een mooi podium in de om kijkcijfers strijdende talkshows. Beleid wordt op hun zucht naar vrijheid afgestemd. Wie het hardst schreeuwt, krijgt zijn zin.

Als zo’n virus nieuw is in de samenleving, is de verspreiding voor iedereen een mysterie. Natuurlijk moet je dan naar alle invalshoeken luisteren. In gesprek gaan. Uitleggen. Geduld hebben. Maar als je merkt dat mensen een gevaar opleveren voor de volksgezondheid, of de samenleving als geheel, is het tijd rationeel te handelen. Als antropoloog heb ik die kennis al eens eerder opgedaan. Als je niet ingrijpt, nemen roekeloosheid en nalatigheid de overhand. Het virus laat zich verspreiden. Er sterven mensen. Anderen worden chronisch ziek en de economie krijgt zulke harde klappen, dat we daar over tien jaar nog de sterretjes van zullen zien.

Je kunt naar deze mensen blijven luisteren en hun zin blijven doen. Het heeft echter grote consequenties. In dit proces raakt een meerderheid in de samenleving de zelfbeschikking, de autonomie en de lichamelijke integriteit kwijt. We kunnen en mogen onszelf niet beschermen tegen een nog onbekend en schadelijk virus. De overheid kan ons dwingen het virus onze huizen binnen te laten door verplichtingen op werk en school. De overheid bepaalt welk risico voor ons aanvaardbaar is. En dat is waanzin. Als antropoloog moet ik rationeel blijven, zeker als ik met de politiek wil praten. Oog hebben voor de ‘andere kant’. Welke andere kant, vraag ik me af. De volksgezondheid zou op nummer 1 moeten staan. Iedereen heeft daar recht op. Mensen die de volksgezondheid in gevaar brengen, zijn niet ‘de andere kant’. Ze leggen een bom onder de samenleving. De grote meerderheid draait op voor hun roekeloosheid. Het zet veel mensen in de verdrukking. De samenleving in haar geheel loopt grote schade op. Dat zie ik, ik hoor de persoonlijke verhalen, ik heb het al eens meegemaakt. Die wetenschap uitdragen, het wordt niet gewaardeerd.

Intussen knaagt het zich een weg door mijn geweten. De diplomatie breekt me op. Hier is een breekijzer voor nodig. Ik hou me in. Ik zeg niet wat ik zou willen zeggen. Maar het frustreert me wel. Temeer omdat ik weet dat juist door roekeloze mensen deze crisis nog heel erg lang gaat duren. En door politici die de ruggengraat niet hebben om dit veelkoppig beest te lijf te gaan. Ik wik en weeg, theorie boven emotie. Ik laat me zorgvuldig uit. Niet alarmistisch zijn. Niet te pessimistisch zijn. Hou het wetenschappelijk. Hou afstand. Geen tirades over de verpleeghuisdoden. Geen emoties over de doden die niet eens in onze statistieken opgenomen mogen worden. Geen emoties, punt. Maar het vreet aan mijn geweten. Want net als de meesten van ons, zie ik hoe volkomen onethisch we met deze crisis omgaan. Hoe weinig het menselijk leven hier eigenlijk waard is. Hoe koud en kil we over het leven van een ander denken. Al helemaal als dat leven niet volmaakt ‘vitaal’ is. Dat we niet voor elkaar willen zorgen. Dat we eigenlijk helemaal niet eens een heel klein beetje solidair zijn met elkaar. Dat we mensen willens en wetens in gevaar brengen. Door binnen coronabereik te komen. Door ze te dwingen zonder mondkapje te werken. Door ze te dwingen zorg te ontvangen die niet veilig is. Door ze naar scholen te sturen waar corona ‘rondwaart’. Dat we dat allemaal onder het tapijt blijven vegen en dat het niet eens bespreekbaar is. Je mag het niet benoemen, dat veroorzaakt paniek. Het is te alarmistisch. We moeten nuchter en kalm blijven. Alsof corona zich weg laat relativeren. Nou. Dat raakt me. Het raakt me. Het raakt me, punt.

28 gedachten over “Corona knaagt aan het geweten

 1. Heel goed. Je spreekt je uit en dat is ook je verantwoordelijkheid als wetenschapper. Jammer genoeg zijn tegenwoordig veel wetenschappers pragmatisch en weten dat zij met een gematigd pessimisme de meeste aandacht krijgen en in de media als deskundige worden gezien.

  Like

  1. Ik ben oud,, 88 , een heleboel werkt niet meer goed, maar hoofd, hersens en hart nog wel. Ik wilde alleen even bedanken voor dit goede stuk, dat ik min of meer per ongeluk op twitter vond.
   Blijf schrijven, dat doet een mens goed.
   Ik wilde mijn naam niet noemen, maar ontdekte dat dit stukje dan niet verstuurd kan worden.

   Like

 2. Heel mooi, integer en bovenal raak verwoord. Als longcovid-ervaringsdeskundige kan ik het alleen maar beamen. De vrijheidspropagandisten hebben géén idee met welk ziektebeeld we hier te maken hebben. Heb je covid gehad? In het beste geval houd je ingrijpende restklachten. In het ergste geval kost het je je leven. Maar wat het zéker niet is, is een eenvoudig griepje. En last nut not least: dor hout heb je in een bos en niet in een gemeenschap van mensen.

  Like

 3. De mensenrechten en de democratische rechtstaat dienen juist in crises beschermd te worden! De zelfbeschikking en vrijheden van enkelen dienen nooit geofferd te worden aan de meerderheid. We hebben gezien waar dat toe leidde de vorige eeuw. Juist dát is ons sociale contract!

  U woont waarschijnlijk comfortabel, heeft een baan waarin u weinig de deur uit hoeft (indien nodig), heeft een stabiel inkomen en zo niet, dan toch wel een appeltje voor de dorst. U heeft ook waarschijnlijk een gezin en/of redelijk hect netwerk van vrienden, kennisen en familie om u heen. U bent daarmee in de minderheid.

  Meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens heeft geen of negatief vermogen – dus is letterlijk afhankelijk voor hun bestaan van werk. Grote groepen Nederlanders wonen drie hoog achter met twee of meer kinderen. Grote groepen Nederlanders wonen alleen, en niet iedereen kan even goed omgaan met isolatie en eenzaamheid – eenzaamheid is überhaupt al een knagend probleem.

  U vraag solidariteit van anderen, omdat u persoonlijk weinig heeft te offeren. Deze crisis toont gewoon de belangenstrijd aan die iedere vorm van samenleving in feite is. Dit ontkennen met zoete praatjes over ‘hoe kwetsbaren worden uitgesloten’ is niet alleen zinloos – het lost het probleem niet op – maar is ook nog eens schadelijk.

  Hoeveel geld bent u bereid te doneren aan gezinnen die door uw wensen in de problemen komen? Hoeveel bezoekjes aan eenzame mensen bent u bereid te plegen in uw spaarzame tijd? Etc. etc.

  Like

  1. Consequent een mondkapje dragen en de hygiëne regels in acht nemen kost bijna niets, en zou enorm helpen om het virus in te dammen. Dat is toch niet teveel gevraagd?

   Like

   1. Tineke, dat is een valse voorstelling van zaken.
    De hygiëneregels zijn onvoldoende om de circulatie van dit virus, alsook ieder ander virus, te stoppen. Niet-medische mondkapjes helpen niet; medische mondkapjes hebben nauwelijks effect, alleen bij enorme viruscirculatie in de samenleving dan nóg nauwelijks een opmerkbaar verschil. (Los van het feit dat medische mondkapjes schaars zijn en dus nooit beschikbaar zullen zijn voor de totale bevolking.)
    Maar dit zijn puur argumenten die ingaan op de ineffectiviteit van die maatregelen. Het échte argument is natuurlijk dat het gaat om veel bredere maatregelen die door de staat aan burgers en bedrijven worden opgelegd onder dreiging van boetes en vervolging. Was het maar zoals u het voorstelt! De werkelijkheid is dat mensen hun banen kwijt raken, in de psychologische en sociale problemen komen, hele andere belangen hebben, etc. etc.
    U kunt het niet leuk vinden, maar feit is dat alle maatregelen die zijn (en nog gaan worden) genomen – behalve vaak irrationeel van aard – enorme schade berokkenen aan miljoenen en miljoenen mensen. En dat óók deze effecten meegenomen dienen te worden in het bepalen van wat mensen van elkaar mogen verwachten en vragen.
    Daarom nogmaals: Hoeveel bent u bereid in uw eigen vlees te snijden om mensen die geen of nauwelijks belang hebben bij, maar die wél schade ervaren van, de maatregelen die u voorstelt? U wilt blijkbaar iets van andere mensen, wat hen meer kost dan het oplevert, en u minder kost dan het u oplevert. Wat levert het die andere mensen op?

    Like

  2. Dus Xander, dan maar alles los laten, straks doden tellen en we leven nog lang en gelukkig?
   Iedere maatregel doet linksom of rechtsom pijn en brengt schade toe. Jouw keuze is duidelijk gericht op de financiële huishouding en niet op het leven van de mens. Natuurlijk als er veel sterven dan is er meer werk, dus ook meer geld en misschien ook meer pensioen. Wil jij dan straks verantwoordelijk zijn voor alle doden aan wie je misschien zelf Corona hebt overgedragen? Ginny geeft ook aan dat ze worstelt met haar gedachten en gevoelens. Is geen eenzijdig verhaal. Ik heb de beperkingen tot dusverre ook als vervelend ervaren, maar als dat levens kan besparen is het mij dat 100% waard.

   Like

   1. U legt mij allerlei woorden in de mond.
    Ten eerste, iedere keuze – ook niet ingrijpen – heeft gevolgen voor de volksgezondheid en brengt psychologische en sociaaleconomische schade toe aan burgers. De écht zinnige vraag is: Wat zorgt voor de grootste gezondheidswinst voor de meeste mensen?
    Het is bijvoorbeeld cruciaal voor jong volwassenen die hun thuis verlaten om zo snel mogelijk een nieuw bestaan op te bouwen en zich in te bedden in de samenleving. Het feit dat het onderwijs nu grotendeels digitaal verloopt en bijeenkomsten buiten de lokalen nauwelijks nog mogelijk zijn, heeft een enorme psychosociale impact op een hele opgroeiende generatie – waar de gevolgen misschien niet nu al meetbaar zijn, maar die ongetwijfeld (op basis van wetenschappelijk inzicht en common sense levenservaring) onnoemelijk groot zijn.
    Studenten zijn maar één voorbeeld. Een ander voorbeeld is de gezondheidsschade die de lockdown heeft opgeleverd aan honderdduizenden Nederlanders die niet op tijd of (nog steeds) niet een arts hebben gezien en zijn behandeld. Het gaat hier om kwalen als kanker, hart- en vaatziekten, diabetes, etc. De lockdown werd ingezet om de levens te redden van mensen die anders potentieel zouden sterven – gezien de cijfers gaat dit om mensen van gemiddeld 79 jaar en met een of meer onderliggende kwalen. De berekeningen van gezondheidseconomen liegen er niet om: de gewonnen levensjaren tellen enkele duizenden, de verloren levensjaren (bij de eerder genoemde groepen) tellen minstens (!) enkele tienduizenden.
    Hier worden dus door politieke keuzes vele malen meer levensjaren van mensen van vlees en bloed geofferd aan veel minder levensjaren van mensen van vlees en bloed – waarbij de eerste categorie vaak nog tientallen jaren meer te leven zou hebben gehad.
    Hetzelfde geldt voor de sociaaleconomische effecten van dit beleid. Miljoenen Nederlanders balanceren nu of in de nabije toekomst op het randje van de afgrond. We weten dat dit enorm veel impact heeft op de volksgezondheid en op de overlijdensstatistieken. Mensen die in de problemen komen kunnen wel tien jaar van hun leven kwijtraken door economische rampspoed.
    Ik kan zo door blijven gaan, maar mijn punt is eigenlijk heel simpel: iedere keuze heeft onnoemelijk grote gevolgen voor onnoemelijk veel mensen. Er is geen uitweg uit deze crisis die voor iedereen gunstig uitpakt – het probleem is dat u de oplossing voorstaat die moreel het meest goedkoop is, omdat het de gezondheidsgevolgen voor mensen uitstelt en uitspreidt over de toekomst. Als u hoort dat er dit jaar 10.000 mensen extra zijn overleden door corona vindt u dit minder er dan dat u in 2024 hoort dat er al vier jaar op rij zo’n 2500 meer mensen zijn overleden dan vóór 2020. Het netto-effect is echter hetzelfde.
    Het feit dat u mij verwijt persoonlijk verantwoordelijk te zijn voor de dood van andere mensen, simpelweg omdat ik de effectiviteit van de maatregelen (onderbouwd) tegenspreek én beargumenteer dat focus op directe covid-doden eenzijdig is, zegt meer over u dan over mij. Dit staat totaal los van de discussie, maar ik heb zelf ook naasten die ik erg veel liefheb en die een besmetting niet of met veel schade overleven. Zelfs ik persoonlijk ben niet gevrijwaard van enig risico op ernstige complicaties of misschien erger.

    Like

 4. Heel fijn dat iemand met een goed stel hersens de volksgezondheid op de eerste plaats zet. Deed de regering dat ook maar, konden we iig mensen tot bepaalde acties en gedrag dwingen. Want dat hoor ik vaak: ‘Tja, ik kan ze nu eenmaal niet dwingen om….’ Ja, dat kunnen we dus wél! Zolang mensen maar eerlijk blijven en niet zeggen van iedere corona-dode dat het toch zo zielig is, zonder te accepteren dat juist díe emotie in jezelf je vrijheid van handelen (nu) beperkt!

  Like

  1. Jacqueline, mag ik jou dan ook dwingen om verplicht af te vallen tot een gezond BMI? Mag ik jou ook dwingen om te stoppen met drinken en roken? Mag ik jou dan ook dwingen om verplicht iedere dag 30 minuten matig intensief te bewegen?

   Wat doet u nu eigenlijk voor de volksgezondheid, behalve andere mensen hun vrijheden afnemen onder dwang?

   Like

   1. Dit is geem reactie op alleen dit bericht, noch op dit blog. Maar een afschrijven zoals ik er nu insta. Het hele corona gebeuren. Xander en wie meeleeest: Er zijn 2 kampen ontstaan, En voor iedereen die boos word op Xander of anderen die kritisch zijn. Wat hebben we nou allemaal gemeen? Samen wil iedereen er vanaf toch? Ik kijk en luister naar beide kanten, zie van alles op youtube, facebook, tv, krant. Mijn broer, zeer intellectueel figuur zei het heel treffend: “iedereen ziet het vanuit zijn situatie, heeft hij iemand met corona in zijn omgeving is de mening totaal anders, dan wanneer niet. Heeft hij er zelf last van qua geld of hobby of niet, dat bepaalt zijn standpunt, wat uiteindelijk er op duidt, dat iedereen eigenlijk egoïstisch redeneert want mensen zijn wel sociale wezens, maar ook primair bezig voor zichzelf, ook ik moet dat eerlijk toegeven, mijn mening wordt bepaald door mijn eigen situatie”. Ik vond dat van mijn broer een prima analyse. De opgave is dus buiten je eigen ik te treden. Erg lastig, voor wie dan ook. Dus toch maar even vanuit mijn ik, in een poging jou te laten ervaren wat er bij iemand anders in zijn hoofd omgaat. Wat mij het meest stoort is dat alsmaar aanpraten van schuld en verwijten naar elkaar toe. Het taalgebruik naar elkaar toe is ook echt om te stuiten bij BEIDE groepen. Als iemand kritisch is dan reacties krijgt als : krijg de corona” of “wacht maar tot je zelf op de IC beland” kan echt niet. Maar wat ook niet kan is dat je vind dat Rutte afgeschoten moet worden, we hebben hem nu eenmaal democratisch gekozen, so deal with it. Echt serieus dit soort dingen heb ik gelezen. Dan de hetse tegen wiruswaarheid heb ik me eens in verdiept, lid geworden van de groep zelf èn van de antigroep. Ongelooflijk wat je dan ziet. Een willem engel, als je die echt hoort praten, is dat een intelligente vriendelijke man. Die wordt dan “engerd” genoemd omdat ie dradlocks heeft? vind ik ook onverzorgd staan. Eem man met pak en das, netjes geknipt vertrouwen we meer, tuurlijk. Daarom ziet een auto verkoper er ook zo uit (lees me knipoog) Maar maakt dat nou echt iets uit voor de inhoud? Luister en kijk dan eerst eens: Liefde en geduld zegt ie zelfs letterlijk, en wordt dan verbazingwekkend gekoppeld aan hooligans. Als ie oproept tot ‘zingen” is het een volks gevaarlijke man? Er was een turk bij Jinke die dat stellig beweerd, het was een sekte leider.. Hoe krijg je het bedacht. Ik moet serieus (als atheist) dan denken aan Jezus hoe die in de oudheid werd weggezet. Nee lees nou weer niet dat ik willem de nieuwe jezus vind ho stop……….goed lezen mensen!. Ik heb ook zeker mijn bedenkingen en ben alert over wat hij veroorzaken kan. Want er zijn uitspraken zeer ongenuanceerd en te gepolariseerd, hij pakt dat niet goed aan. Vergelijken met joodse ster, oliedom vind ik dat. Moet ie echt wat mee doen met die kritiek. Waar is men nu bang voor? Als ie het mis heeft is dat toch zo aan te tonen? zegt ie ook: “proof me wrong”. Ook ontdekte ik inderdaa fake nieuws in dit soort groepen. En die gaat er als koek in. Opletten geblazen dus. maar dat moet je dus OOK met NOS berichten! Want hoe monteren ze nieuws? Er worden met undercover agenten oude mensen in elkaar geslagen maar alleen de reactie zenden ze uit. Heel raar allemaal wat er gebeurt. Maar dan voed je juist de polarisatie. Weet men echt alles zo zeker hoe het zit? Nodig Engel dan uit bij Jinek? nee hoor, niet gezien, ze praten over hem waar ie niet bij is. Openbaar roddelen noem ik zoiets. Nee wat doen ze wel? Een 21 jarig zangeresje klem kletsen met doorgewinterde media figuren. Serieus zo’n jinek vertrouw je die met haar mega salaris op haar prachtige ogen? Dan het kabinet en rivm. Als je uitspraken van van dissel naast elkaar zit rammelt het behoorlijk. Rutten die eerst groepsimmuniteit wil en geen mondkapjes. Dan zijn het weer jongeren. Een avondklok dat is toch allemaal erg vreemd en ook meteen een open deur naar de antibeweging, die je het dan heel gemakkelijk maakt naar de DDR of nazi tijd te laten verwijzen. Dan ook zo’n type voor tegenstellingen. Thierry baudet, ook een zeer opgeleid man, wil men niet luisteren omdat ie het dan over immigranten heeft. Je bent tegen iemand of voor. Maar zo werkt het niet. Iedereen heeft gelijk in zijn hoofd zeg ik dan. Luister nou eens naar de argumenten. Rutte staat dan te stamelen en heeft de cijfers niet eens op orde als ie vraagt naar de mortalieit, dat is toch heel netjes als je een land aanstuurt?. Dat kan toch niet lieve mensen. Ook daar zijn we het toch dacht ik wel wie dan ook over eens? Van de kritische mensen wordt begrip verwacht en medewerking. En zoniet dan ben je asociaal? Vooral respectloos naar elkaar toe bezig. Erg jammer. We willen allemaal dat het goed gaat en we verder kunnen toch? Ik wil best 3 weken in totale lockdown en alle regeltjes meedoen. Maar krijg ik dan ook garantie dat het dan echt afgelopen is? Nee er is geen zicht op een eind. Wat we zien is een aanscherping en verslechtering van vrijheden. Angst, angst, angst. Wat als maurice gelijk heeft met zijn aerosolen en dat het juist door binnen zitten verspreid wordt? Dat HCQ met zink en vitamine D wel werkt? Wie neemt daar de verantwoording voor? Voor wie mij inmiddels trouwens naar een plekje op de IC verwijst: Ik ben inderdaad helemaal niet bang op de IC te komen. De kans daarop is zoals het er nu uitziet, echt enorm klein. Ik ben eerder bang op de weg door een alcoholist aangereden te worden of iemand die weer eens op zin o zo belangrijke telefoon zit. Aangezien ik geen onderliggende klachten heb en ook mijn ouders, van 86 en 89 midden in een verzorgingshuis het zelfs niet oplopen (moeder heeft altzheimer) hoor ik mogelijk tot de asymptomaten. Het gaat om kans berekening en proporties op de totale gezondheid. Wat zijn de actuele feiten, een 2e golf? heus, 100 patenten op 17 miljoen mensen? Met lagere school wiskunde kom je op een percentage met vele nullen achter de komma. En hoeveel gaan er per dag dood aan nu? 400 aan allerlei dingen en 2 of 3 aan corona volgens nog zo’n extreem figuur Jensen. Die doet dat voor de t-shirt verkoop denken sommige kortzichtigen. Terug naar de IC opnames, die stijgen toch? Die foute studenten die naar hun oma gaan. dat zou de verklaring zijn. Dat is dan weer het gedrag en dat wijzende schuldgevoel vingertje of gummy knuppel. Maar wat als het komt doordat die mensen binnen bij elkaar besmet hebben door slechte ventilatie? Daar zijn a diverse bewijzen van. Of het deels toch eigenlijk wèl griep is ? Vandaag in brabants dagblad. Ze moeten nu de corona patienten uit de randstad ophalen naar brabant. Is dat slim? wat als personeel het oploopt door nauw contact en het dan weer verspreid? Want er lagen NUL patiënten al VIER maanden lang in onze stad ik heb het elke week trouw nagekeken op rivm website. Mijn kinderen wordt nu gevraagd een mondkapje op te doen, wat ze zeer onprettig vinden voor NUL zieken “uit solidariteit. Vieze lucht en eigen bacterie inademen, ach dat is niet erg ze zijn nog jong………mijn zoon heeft geen feestje meer gehad, geweigerd omdat we uit kroatie kwamen maar NIEMAND was ziek! Dan even terug over waar dit blog oorspronkelijk over ging. Corona hetzelfde als ebola? is dat wel een terecht vergelijk? daar heb ik toch echt dikke vraagtekens bij. Ik wil overal aan meedoen, zelfs onzinnige niet werkende maatregelen als het moet. Maar dan onder één voorwaarde: Doe dan ook serieus eens wat roken (superveel doden!), alcohol (mensen zuipen echt veels te veel per keer en te vaak, alcohol is hard drugs, ja ik drink zelf ook graag, juist daarom weet ik dat het verslavend werkt), suiker uit voeding (probeer maar eens producten, zelfs groente potjes, zonder suiker te kopen. Dus dan een verplichte controle op overgewicht, alles wat maar onderliggend lijden van corona extra aansterkt zou dan passen in het totale lockdown en mondkapjes beleid, of niet dan? uiteraard kan dat niet in 3 weken. ik weet dat het niet reëel is dat nu nog te vragen. Maar besef dat dikke oude mannen met dikke nekken, daar wel eerst tientallen jaren van levensgenoten hebben. Dus ook daar ben ik juist met dit blog eens: corona patient moet niet net doen of het allemaal door anderen komt! Dus ik stel voor: versoepel de onzinnige 1,5m regel buiten. De gekke aantallen buiten. Doe verder zelf de max aan je eigen risico beperken. Per direct dus zorgen dat je geen overgewicht hebt (groente, groente ,groente), genoeg beweegt (2e auto weg doen, geen scooter, E-bike wegdoen) En doe dan zelf je mondkapje als je denkt dat het helpt. prima, maar verplicht mij dat niet, ook niet via sociale druk, vervelend blikken of opmerkingen. Of een niet onderbouwde reactie hier dadelijk op deze post. Als je me wat wilt vertellen, leg het netjes uitl Ik zal het zeker, wat het ook is, ter harte nemen. Tot slot, het gaat vaak toch ook om geld. Wie gaat er voor zieke mensen betalen? Ondernemers als ik betalen dat. Als mijn zaak failliet gaat, geen uitkering. Als ik arbeidsongeschikt raakt, niemand doet iets voor mij. Dat risico neem ik al 15 jaar. Iedereen die voor de overheid werkt, doe dat van het geld die ondernemers. Heb je enig idee hoeveel? van 4 euro die je verdient gaan er wel 3 naar de overheid. ik klaag niet hoor. Ik doe het graag! Voor mijn ouders, mijn kinderen, iedereen die het niet gemakkelijk heeft. En ook voor jou dit leest en misschien een heel andere situatie hebt. Diep respect. En ook ik kan tegen een boom rijden en levenslang verlamd raken. Weet ik, ook dat niemand mij dan gaat helpen en al zeker niet de overheid. Dan mag ik mijn huis waar ik levenslang voor gewerkt heb opeten. Besef ook: ik ben NU al bijna 52 jaar zeer zelden ziek en belast onze maatschappij zeer minimaal, dok 800 eigen risico als er wat is. Betaal ik dan gewoon, dikke pech als er toch een keer wat is. Maar ik ga niet skieen omdat ik dat risico kan lopen. Ik heb geen baas die mij 6-8 weken doorbetaald omdat ik naar de apres ski moest en bezopen op de baan mijn benen breek. (ik ken iemand die 1 jaar thuis zat met een verbrijzelde voet, zich ook nog via een zogenaamde burnout nog een extra jaar liet verzorgen. En zo haar werkgever helemaal leegtrok, Precies dezelfde persoon is nu zeer fel op de orona maatregelen en helemaal op de regeltjes. Ze wou niet uit eten met 6 vriendinnen zonder klachten (sowieso zonder want echt NIEMAND heeft het in onze kennissen kring) want we moesten ons aan de regels houden. Maar reken mar eens even mee met mij als je vanaf 18 jaar tot 53 jaar verzekering betaalt en in al die jaren één preventief onderzoek prostaat kanker hebt gedaan (zelf betaald de mri scan, waar gelukkig niks uitkwam) Dan staat er een dikke BMW aan zorgkosten die IK niet gebruikt heb maar voor anderen betaald heb. Allemaal prima, voor jullie allemaal die niet de mazzel met een goeie gezondheid of die dat in de omgeving hebben (en ook ik ken vooral mensen die kanker hebben of er aan overleden zijn, wie niet?) Ik kan zelf altzheimer, kanker, prostaat kanker krijgen. Dat zit in de familie. Ook ik zal ooit in het ziekenhuis belanden, ja met corona wellicht zelfs, want ook ik wordt ouder en ga bij de risico groep horen. Dus kom daar niet mee, dat weet ik allemaal best. Ik vraag de coronabeleid aanscherp regel types maar één ding: stop met dat schuldgevoel aanpraten. Echt vreselijk asociaal en respectloos is dat. Stop er mee. En dàt bedoelden ze ook met ik doe niet meer mee. Doe niet meer mee aan dat schuldgevoel aanpraten èn aan onzinnige regels opleggen èn vooral dat bij elkaar te willen controleren. Dat uitvergroten van angst, al die gesprekken erover. Al wil ik het niet, IEDEREEN Heeft het alléén nog maar over corona en bijna alles is een aanleiding daar wéér over te hebben. Doe wel mee aan respectvol met elkaar omgaan, en zinnige regels met effect. En alles in balans en totaal blijven zien. Succes iedereen hiermee. Ik hoop echt dat ik nooit meer dit soort stukjes hoef te schrijven. Maar troost me door te laten weten dat je er wel iets aan gehad hebt, je het wellicht ook een tikkie anders bekijkt, en vooral; stopt met kritische mensen te beschuldigen. Die groep mensen zal je met mij, zeer dankbaar zijn. Sterke allemaal.

    Like

 5. Goedemorgen!

  Ik wil zeggen dat ik dit artikel op zich erg goed, vind, maar wel met één belangrijke kanttekening.

  Ik ben het 100% eens met u eens (wel, 99%), wat betreft uw analyse waarom mensen nu niet de tijdelijke beperkingen (1,5m afstand dus) kunnen accepteren. Het is denk ik inderdaad gewoon ongeduld. Ze willen NU leven, precies wat u zegt, en niet volgend jaar.

  Echter, ik HÁÁT de term “nieuw normaal”. Hij impliceert dat deze ongezellige onsociale 1,5m hel waarbij bijna alles wat leuk is in het leven (feestje vieren, meer dan 2 of 3 vrienden uitnodigen op mijn 28m² kamertje, knuffelen, muziek festival, theatervoorstelling, anime conventie, samen op de foto gaan met mensen, normaal je bruiloft vieren, twee volwassenen die seks willen hebben buiten een monogame relatie, dansen, karaoke, free hugs etc etc) verboden is permanent zou zijn. Dat is natuurlijk niet zo, het is een nieuw normaal totdat er goede behandelingen en vaccins zijn, en zo heeft Rutte de term ook nooit bedoeld, maar dat is wel hoe het overkomt. Sinds de planbureaus dat gezamenlijk zeiden een aantal maanden geleden zie je dus ook dat Rutte en co de term godzijdank op hun dringede advies bijna nooit meer gebruikt hebben.

  Erger nog is dat ik denk dat dit ook een van de belangrijkste redenen is dat mensen nu de beperkingen niet accepteren. Mensen kunnen dat best – als ze maar weten dat dat is tot na de crisis, hopelijk ergens tegen half/tweede helft volgend jaar (ik ben voorzichtig met mn optimisme express), en dat daarna als de vaccins en medicijnen er zijn ze wel gewoon weer naar een festival kunnen, een verjaardagsfeest kunnen organiseren thuis, hun vrienden en oma mogen knuffelen, etc.

  Zélf lééf ik bijna voor anime conventies. Ik ben al fan sinds eind 2008, en ga al sinds half 2009 naar elke con in NL toe. Ik heb ook al mijn vrienden uit de fandom. Het is de hemel altijd – one big happy family, paar duizend fans bij elkaar, iedereen houd van hetzelfde, free hugs (niet iedereen doet natuurlijk en ik vraag het altijd maar ~75%, vind het een van de leukste dingen want hugs zijn geweldig), samen op de foto met iedereen met coole kostuums, enthousiast praten met random mensen over series die je allebei leuk vind en laten zien als je net buttons hebt laten maken bij een artist etc. En vooral lekker gestoord en goofy doen in cosplay 🙂 Het is altijd super gezellig en ik ga altijd met 10 nieuwe vrienden weg.

  Ik kan best een jaar zonder, of wel vanaf eind februari gerekend anderhalf jaar als over een jaar de crisis over is, en ik ben dus met u eens dat die waanzinnigen op het malieveld gewoon meer geduld op moeten brengen.

  Maar als dat nooit meer zou kunnen, als ik dat ook maar een ogenblik zou denken, had ik al lang zelfmoord gepleegd. Dan wil ik dood. Dat is geen leven. Mensen zijn sociale wezens, we hebben sociaal contact, vrienden, gezelligheid, en positieve aanraking (dus bv. hugs, sex, etc) nodig als primaire levensbehoefte voor zowel onze mentale als zeker ook fysieke gezondheid. Niet de rest van ons “leven” verjaardagen vieren over zoom omdat er 8 mensen willen komen.

  Zo’n event op 1.5 m gaat niet. Behalve dat het 5 keer zo duur wordt en dus failliet gaat (net als de gehele cultuursector, elk festival, sportwedstrijd, horeca, etc) haalt het alle lol weg. Je wilt gewoon gezelligheid hebben met je medefans, lekker gek doen, free hugs, leuke foto’s maken, vrienden maken, leuke events, etc. Niet als contactgestoorde autistische robots (en dat zeg ik als iemand die asperger heeft lol, bijna iedereen daar heeft wel iets meestal maar je snapt m’n punt) ongezellig angstvallig 1,5 meter uit elkaar moeten blijven de hele tijd, nooit een knuffel, nooit van dichtbij kijken hoe mooi iemand een kostuum heeft gemaakt, nooit te enthousiast worden, nooit laten zien wat je net gekocht hebt, nooit samen op de foto, nooit boordspel spelen zonder steeds op te staan en 1,5m van de tafel af te lopen… dan is alle lol er compleet af. Dat is een hel.

  Voor nu kan ik dus leven met het feit dat die 1,5m geld voor nog een flinke tijd (een jaar ongeveer waarschijnlijk), en dat we dus zoveel mogelijk mogelijk moeten maken daarbinnen, maar noem het aub niet het nieuwe normaal. Het is niet normaal en zal dat godzijdank ook nooit woorden. Normaal is dat, buiten een pandemie, mensen gewoon samenkomen, niet bang zijn voor elkaar, je bij je verjaardag thuis je vrienden mag knuffelen en naast elkaar mag zitten, ik en mijn vrienden (die ook allemaal zeggen en menen dat ze dood willen als dit permanent zou zijn, maar net als ik willen ze zich best tot na de pandemie ernaar schikken, als er maar een lichtpuntje op de horizon is wanneer het leven weer leuk, normaal, gezellig, en sociaal menselijk en vrij wordt), na deze crisis gewoon weer gezellig gek kunnen doen en vrienden kunnen maken op onze favoriete conventie, de festivalganger naar lowlands kan, iemand anders naar een dancefeest etc. Voor nú ben ik het dus echt helemaal met u eens, maar ná de crisis wil ik wél weer gewoon in vrijheid kunnen genieten van een leuk evenement, sociaal en enthousiast en gezellig mogen zijn, en met leuk mede fans op de foto mogen en huggen en even in een groepje gaan zitten ergens op de vloer gewoon bij elkaar, net als tot maart. Dan wil ik mijn leven en letterlijk alles wat mij plezier geeft in het leven wat nu allemaal van mij is afgepakt terug. Dat geld ongetwijfeld hetzelfde voor de ruime meerderheid van NL die voor nu de beperkingen wél accepteert, iedereen snacht naar dat vaccin/medicijn en brede uitrol ervan zodat dit achter de rug is en we weer een fijn, gezellig, sociaal leven kunnen hebben wat het leven waard is ipv alleen maar overleven terwijl we steeds dperessiever worden. Iig de overgrote meerderheid die zoals ik extrovert is – maar de introverts die ik ken worden hier net zo gestoord, moedeloos, en depressief van. Dus na de crisis willen we gewoon weer normaal leven zonder 1.5meter. Net als dat dat na de spaanse griep ook gewoon weer terugkwam, en dat we na elke andere pandemie in de geschiedenis van de mensheid ook gewoon weer gezellig normaal sociaal met elkaar om bleven gaan. En ik denk dus het heel erg zou helpen voor draagvlak NU om dat extra te benadrukken, door het dus niet het nieuwe normaal te noemen, maar iets van controlefase ofzo wat de tijdelijkheid aangeeft.

  Noem de fase tot dan AUB net zoals het kabinet nu gelukkig doet na dat planbureaus-advies iets anders dan “het nieuwe normaal”. Ik ben er inmiddels immuun voor, maar veel anderen schieten er nog door in de paniek alsof alle gezelligheid, spontaniteit, vrijheid, leuke evenemten en normaal sociaal gedrag (de 1,5m regel houd dat in in de praktijk als je alles er op in probeert te richten halstarrig) voor *eeuwig* uit ons leven verdwenen zou zijn, en ik denk dat dat dus ook een goed gedeelte van de weerstand verklaart.

  Noem het dus gewoon de controlefase, ofzo. Please. Ook voor het draagvlak.

  Like

 6. u heeft weinig begrepen van de mensen die protesteren. U probeert mensen af te kaderen als ascociaal als ze het nut van de opgelgede maatregelen betwijfelen. Of erger nog: die een enorm schuldgevoel aan te praten. Ik volg die groepen met kritisch tegengeluid evenals de regulire media en vergelijk de verhalen. Maar doe niet actief mee aan protesten ofzo, ga niet naar demonstraties, en zet braaf een mondkapje op in de supermarkt op vakantie waar men dat nu eenmaal verplicht. En ben wetenschappelijk opgeleid met zelfs artsen in de familie. Kom dus niet aan met completgekkie daar ben ik helemaal niet mee bezig. Het is ook helemaal geen complot gedachte te stellen dat er belangen met grote geld sommen spelen. Dat is overduidelijk en al zo oud als de mens. Met alle plezier zouden mensen de maatregelen opvolgen als ze overtuigd waren van het nut. Heb ik ook in het begin meteen gedaan. Dat is nu net het probleem. Je gaat erover nadenken en informatie inwinnen. En dan komen andere inzichten , en dan pas het eventuele verzet. Zoals de 1,5m die niet bewezen is maar een op zich logische aanname doch zonder voor corona aangetoond bewijs. Idem voor de mondkapjes. Ook de aantallen, hoe erg ook en elk is teveel, staan toch niet in verhouding met andere ziektes en maatregelen. Besmettingen stijgen, ziekenhuizen nagenoeg leeg nu , en dat al 3 maanden. Dan zijn er nog steeds meer artsen met een goed onderbouwd geluid, die worden geblokkeerd. Laat ze spreken. Nee wat doet de media, dit blokkeren. En dat maakt het nou net zo verdacht. Het gesjoemel met getallen. De propaganda voor een vaccin als enige redmiddel. Het onderdrukken van een medicijn.. De protesten zouden niet nodig zijn als er ook beweging zou zitten in aanpassen van maatregelen naar inzicht. Juist de vele demonstraties tonen aan dat er geen bewijs is voor de 1,5m buiten. Anders waren daar toch veel meer gevallen uitgekomen? het gaat erom dat een groeiende grote groep allerlei onlogica ziet. Graag lees ik uw visie over mensen die structureel te dik zijn, te veel drinken, slecht eten en hun immuun systeem een levenlang ondermijnen. En daarmee de hele gezondheid en alle verzorgers meer belasten dan nodig. Als gezondheid dan zo belangrijk was wat doe je dan aan voorkomen van diabeters, kanker etc. Stel je voor je zou zeggen; de BMI moet van alle mensen omlaag. Elke week verplicht op de weegschaal. Een BOA houdt dikke mensen op straat aan en vraagt ze naar hun wekelijkse dieet. Zou je dat pikken? Nee dan zou je zeggen, ik moet toch zelf weten wat ik eet? Zeg eens eerlijk, ben je zelf netjes op gewicht? Drink je niet meer dan 7 glazen alcohol per week, piekt nooit over 5 glazen per keer? Beweeg je 30 minuten per dag en eet je voldoende groente en fruit? Hoe is je vitamine D gehalte? Eerlijk antwoord want zo niet: je bent dan ook een gevaar voor de gezondheid en je verhoogt je risico op een nare dood, en mensen die dat hebben en krijgen heb ik al tientallen meer gezien dan corona. En vraag het maar om je heen: dat geldt voor iedereen dat die wel iemand kent met kanker. Ga het dus in verhouding zien, en snap dan dat het veel breder in elkaar zit dan alleen maar corona. Nee dat is niet besmettelijk zeg je dan. Met diabeters, kanker, etc. etc. is het halve volk al besmet.

  Like

  1. Gerard, wat een uitstekende reactie! Uit mijn hart gegrepen!
   Er wordt gedaan alsof de maatregelen – die vergaand ingrijpen in de gezondheid en het welzijn van mensen – een wetenschappelijke basis hebben. Dit hebben ze gewoonweg niet. De social distancing heeft nauwelijks een basis in eerder onderzoek (varieert ook sterk per land in praktijk); de medische mondkapjes hebben, voor zover er onderzoek is, enkel effect in een populatie waar enorme viruscirculatie is en dan is de effectgrootte van de maatregel ook vrijwel nihil; basishygiëne zoals handen wassen is common sense en kan bijdragen, maar nooit voldoende om een epidemie te stoppen.
   Steeds meer artsen en deskundigen staan op tegen dit irrationele, ineffectieve, en schadelijke beleid. En de censuur in de pers, op de sociale mediaplatforms en in de samenleving wordt steeds harder. Het is alsof mensen niet meer voor rede vatbaar zijn.
   De massa’s mensen die nu bang zijn, hebben decennia als zonnekoningen geleefd en de maatschappij laten betalen voor de consequenties van hun gedrag. De zorgkosten stijgen exponentieel harder dan het virus zich verspreidt, de premies worden hierdoor voor gewone mensen steeds moeilijker betaalbaar. Maar men gaat maar door met vreten, zuipen en zitten. Maar covid-19 drukt ze met de neus op de feiten: nu is er geen mogelijkheid meer om de gevolgen voor de eigen gezondheid af te wentelen op anderen. Nu ben je zelf aan de beurt.
   De overheid en de mainstream media zouden de eigen verantwoordelijkheid voor de gezondheid moeten benadrukken en alles op alles moeten stellen om mensen z.s.m. gezonder en vitaler te maken. In plaats van het afnemen van vrijheden van onschuldigen en daarmee het offeren van miljoenen mensen aan een kleine groep ouderen. Het is een grof schandaal dat de Grondwet en mensenrechten op zo’n wereldschaal geschonden worden, en dat de bevolking dit schaamteloos toestaat.

   Like

  2. Gerard deels kan ik je volgen. Deels totaal niet. Je kunt een besmettelijk virus niet vergelijken met o.a. hart- en vaatziekten. Dat breng je niet op anderen over en heb je zelf in de hand. Ongezond leven, is inderdaad waarschijnlijk eerder dood gaan. Maar een dodelijk virus op een ander overbrengen? Kan jij daarmee leven als je wist dat door jou mensen het virus krijgen en dood gaan? En ook de overheid stond voor iets nieuws en wist qua regels ook niet 100% of iets werkte. Sinds juni lieten ze steeds meer los, steeds meer vrijheden en zie de besmettingen nemen de laatste week weer sterk toe. Ergens hebben de maatregelen in mrt-jun, minimaal deels, toch gewerkt.

   Like

   1. Ik zal het nader toelichten. Een virus is niet hetzelfde als een hart- en vaatziekte. Dat is natuurlijk zo en vraag andere benadering. Eens. Wel is er een verband tussen kans op overlijden mèt corona als gevolg van het al hebben van die ziekte. Evenals overgewicht, diabetes. Veel van die ziektes zijn erfelijk, alleen het krijgen kan je qua kans verminderen door gezond(er) te leven. Wil je dus de kans op corona verkleinen, dan kan je daar zelf wat aan gaan doen. En dat heeft wellicht zelfs nog meer effect dan niet werkende mondkapjes in de trein, of 1,5m buiten waar je toch niet besmet wordt. Dus dàt is wat ik voorstel. En niets hoeft van mij met wetten en straffen, daar ben ik juist op tegen. Gelukkig is er nu inderdaad een filmpje, gister gezien, dat dit extra benadrukt juist vanuit overheid. Eindelijk. Dus het was nog niet zo gek wat ik had bedacht en is natuurlijk ook al door vele artsen aangegeven. Dan over dat de besmettingen toenemen. Als je de krant leest, dan denk je dat het zo is en is jouw reactie logisch. Maar let op. Als je op www,rivm.nl actuele informatie en dan ziekenhuisopnames kijkt, vervolgens het hele jaar. zul je zien dat er absoluut geen sprake is van een zogenaamde 2e golf maar een maandenlange zeer lage ziekenhuisopname lijn. Een mini golfje. Wat stijgt zijn de cijfers van de aantal metingen die gedaan zouden worden. Men heeft van testresultaten ineens zieke mensen gemaakt, die helemaal niet in de ziekenhuizen belanden. De test zelf staat ook onder druk en maar liefst 5 politiek partijen hebben hier een onderzoek naar gevraagd. Het leidend kabinet wijst dat onderzoek af? Waarom? als het in orde is wat hebben ze te vrezen? Het zit zo. De testen worden gedaan met een PCR test waarvan inmiddels bekend is, dat die een foutmarge van 2% heeft. Het corona virus is ook nooit geisoleerd, dus wat een PCR meet is alleen maar een stukje RNA restje. bij 100.000 personen krijg je dan 2000 personen die positief testen, maar niet persé corona hoeven te hebben. Dat kan ook een verkoudheid zijn als gevolg van Rhinovirus, een virus wat op in deze periode elk jaar voorkomt. In Juni lieten ze dus geen regels los want 1,5m is overal nog van kracht. En is er ook geen flinke toename. Er is alleen maar een echte toename in angst aanjagerij in pers en tv. Dan kan je op facebook diverse mensen vinden die nu naar de test straten gaan met steek proeven en foto;s maken. Daaruit blijkt dat er helemaal geen wachtrijen staan. Helaas zien we dus steeds maar weer dat er andere getallen en interpretaties naar buiten komen, dan wat de werkelijkheid is. Laat me weten als je op rivm de getallen hebt gezien, of je nog steeds zo bang bent voor corona. Als er zoals in mijn stad, geen mensen op de IC liggen, geen ziekenhuisopnames, hoe groot is dan de kans dat je iemand gaat tegenkomen die het heeft? als die het heeft, hoort die dan niet gewoon in bed te liggen? als corona zo erg is, kan je daar toch helemaal niet mee rondlopen, dan is het toch inderdaad een griep?

    Like

 7. Ik snap de mensen wel die wat zeggen over de nadelen van de coronamaatregelen, ik vind het een goed punt van de over een langere periode verloren andere levens. Maar ik vraag me af wat ze dan willen. Corona is een nieuwe ziekte dus deze zieken en doden komen bovenop de gewone zieken en doden. Je zou de zorg kunnen uitbreiden met bv speciale coronaziekenhuizen, zodat je iedereen kan helpen, de coronazieken en de gewone zieken. Echter, hier is het personeel niet voor, er is nu al veel te weinig personeel in de zorg. Als je dan niet wil kiezen tussen zieken, en ik neem maar even aan dat je niet doodzieke coronalijders wil laten stikken, is er maar 1 oplossing, namelijk het aantal coronazieken zo laag mogelijk te houden. En dit kan heel goed als mensen elkaar uit de weg gaan en als de besmette mensen geïsoleerd worden. Als je hier een goed beleid op voert, en dus niet het Nederlandse rommeltje, hoeven de meest ingrijpende maatregelen niet heel lang te duren. Op tijd een beetje doorpakken is het beste voor de gezondheid, het sociale leven en de economie. In Nieuw-Zeeland en in China zitten de nachtclubs weer vol, daar hebben ze het goed aangepakt.

  Er wordt wel geopperd dat je het virus vrij zou moeten laten circuleren onder de jongeren en dan de rest zou moeten beschermen. Ik zou hier op zich wel voor kunnen zijn, met name voor de studenten is dit natuurlijk een vervelende tijd. Maar ik zie niet in hoe dit plan praktisch uitvoerbaar zou zijn. Jonge mensen komen op zoveel manieren met iets oudere mensen in contact, hoe wil je dat scheiden? Boven de 45 heb je al extra risico alleen al op grond van je leeftijd, om over onderliggende ziektes nog maar te zwijgen. Dit zijn dus geen oudjes die ergens weggestopt zijn, maar gewoon de collega’s, de leraren en de medewinkelaars van de jonge mensen. Of moeten we alle jongeren dan op een eigen eiland zetten ofzo?

  Verder vind ik dat mensen soms ook wel erg dramatisch doen over de hele coronatoestand. Ik kom bij een vrouw van 94 en die heeft 5 jaar van haar jeugd niks leuks kunnen doen omdat het toen oorlog was en dan leefde ze ook continu in angst. De corona duurt nu 7 maanden en je kunt inmiddels al weer een hele tijd best veel wel: je kan naar de sportschool, naar de horeca, vrienden zien, winkelen en zelfs wel op bescheiden wijze cultuur beleven. Begrijp me niet verkeerd, ik ben zelf muzikant, gek op liveoptredens en ik had net voor de coronacrisis een baan gekregen in de evenementen sector. Ik heb weleens een beter jaar gehad, want dat werk, muziek en optreden komt er nu gewoon niet van.

  Maar het lijkt mij dat het met een tijdje wel weer over zal zijn door een vaccin, een medicijn of allebei en tot die tijd moeten we gewoon een beetje inschikken en er het beste van maken. We zijn dit in Nederland niet zo gewend omdat hier eigenlijk nooit echt iets aan de hand is, maar mensen in andere landen kunnen het ook, dus waarom wij dan niet?

  Like

 8. Ik snap de paniek over ebola en begrijp ook hoe regeringen en WHO ebola in Sierra Leone e.o. hebben uitgedoofd (R onder de 1) met ebolaklinieken en een korte lockdown en zieke mensen verplicht naar ebolakliniek. Zo had corona ook aangepakt kunnen worden, wie weet was het nu uitgedoofd. Maar de intelligente lockdown en de huidige halve lockdown werken echt niet bij SARS-cov-II. Als je het zo doet, kies dan voor herd immunity (wat Rutte aanvankelijk deed!) en tijdelijke afscherming van risicogroepen (voorzover zij dat willen). Een anthropoloog kan bestuderen wat gebeurt, maar is geen medicus.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: